Klub Delta Sieniawa Żarska nie zgadza się z decyzją Lubuskiego Związku Piłki Nożnej o awansowaniu do klasy okręgowej trzeciej drużyny zielonogórskiej Klasy A gr. IV.  LZPN twierdzi, że wszystko jest w porządku zgodnie z regulaminem. Spójrzmy zatem co mówi regulamin.

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2020/2021 jest tożsamy z regulacją § 2 Uchwały nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych:
§ 2
W przypadku rozgrywek, których zasady awansu i spadku nie przewidują rozgrywania meczów
barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej:

1. W sytuacji gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, do bezpośredniego awansu
do wyższej klasy rozgrywkowej nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w
następnym sezonie lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach lub awans do rozgrywek klasy wyższej
oznaczałby sprzeczność z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 7 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca
2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, klub
ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu zgodnie z liczbą zdobytych punktów,
jednakże nie uzyska awansu do klasy wyższej.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyska klub/kluby
zajmujący kolejne najwyższe miejsce w tabeli rozgrywek, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału
w rozgrywkach klasy wyższej.
3. W sytuacji, gdy żaden z kubów, o których mowa w ust. 2 nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału
w rozgrywkach klasy wyższej lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, miejsce w tych rozgrywkach
zachowa odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach
spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy.

Związek zastosował w tym wypadku pkt. 2 i w przypadku rezygnacji Czarnych Jelenin zaprosił do gry drużynę Granicy Żarki Wielkie, która odmówiła. Zaproszenie dostała trzecia w tabeli Moczynianka Moczyń, która wyraziła zgodę i decyzją związku to ona uzyskała awans. W myśl tych przepisów teoretycznie awans mogła uzyskać zajmująca 11 miejsce w tabeli Kwisa Trzebów.

Skoro regulamin jest jasny to gdzie klub z Sieniawy widzi dla siebie szanse. Otóż  zgodnie z Art.4 pkt.4 REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2020/2021 czytamy:

Wycofanie drużyny, po opublikowaniu przez Organ prowadzący dane rozgrywki jej
przynależności grupowej (jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnego terminarza), będzie
traktowane na równi z wycofaniem drużyny z rozgrywek i będzie podlegało stosownej karze
dyscyplinarnej.”

Jako, że drużyna Czarnych Jelenin formalnie zgłosiła się do rozgrywek klasy okręgowej a następnie już po opublikowaniu terminarzy z tej ligi się wycofała wydaje się zasadnym wejście w życie Art.19 § 37a -Zasady uzupełniania klas rozgrywkowych pkt. 1,2:
„1) W sytuacji, gdy klub/kluby występujący w danym sezonie, w danej klasie rozgrywkowej nie
otrzyma licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu, zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej.
2) W sytuacji, o której mowa w ust. 1, miejsce w tej klasie rozgrywkowej zachowa odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy.

Z powyższego art. wynika, że po wycofaniu się danej drużyny z rozgrywek zostają utrzymane te z miejsc spadkowych. Opinie prawne zostały przesłane do Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i wciąż działacze Delty nie otrzymali żadnej odpowiedzi.

Czy regulamin jest wystarczająco jasny i czytelny i nie zostawia pola do interpretacji? Czekamy na Wasze opinie.

 

 

About The Author